15 Juni 2022
Echt gelukkig?
Echt gelukkig?

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken…Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf.

— Psalm 1 : 3a, 4a

Wanneer ben je echt gelukkig?

Als je een fijn huwelijk hebt

- een leuk gezin,

- mooie baan,

- goed salaris,

- een tweede huis…

Hoe dankbaar je ook mag zijn voor al deze zegeningen, als je niet meer hebt, ben je straatarm.  Ja maar, wat is dan het echte geluk? Een leven met God! Dat is het mooiste wat er is! Dan leef je als een boom aan een beek. Een boom die groen is van leven. Maar… ga je je eigen gang? Leef je zonder rekening te houden met God? Dan is je leven inhoudsloos. Het gaat van kwaad tot erger. Het lijkt misschien voor het oog heel wat. Maar let op, weest gewaarschuwd: je bent zo dun als kaf. Voordat je er erg in hebt, waait het weg. Jezus zegt: Het is of of…Je kunt kiezen uit twee mogelijkheden: kaf of koren. Denk erom: kaf verwaait bij het minste zuchtje wind. Daar tegenover: zalig ben je als je de weg van God bewandelt. Je staat dan zo vast als een boom. Een boom die altijd groen blijft!

 

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl