01 Juni 2022
Geschapen
Geschapen

“Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken; ook weet het mijn ziel zeer wel”.

— Psalm 139:14:

De tekst van vandaag kom je regelmatig tegen op een geboortekaartje. Misschien ook wel op die van jou. Het is een belijdenis, waarin wordt uitgesproken dat de Heere de Gever is van al het leven. Ook van jouw leven. Het is Zijn wil geweest dat jij geboren zou worden. Daarom heeft Hij jou in de buik van je moeder gevormd. En dat op een heel bijzondere manier. Cel na cel, lichaamsdeel na lichaamsdeel heeft Hij gevormd, totdat Hij uiteindelijk jou als een uniek mens geschapen heeft. Zoals je bent. Met je eigen karakter, gaven en mogelijkheden. Zo is sinds de schepping van Adam ieder mens uniek geschapen.

David kan dat alles met zijn verstand niet begrijpen. Wij, ondanks alle medische kennis, ook niet. Maar één ding begrijpt David door het geloof wel: de Heere is het waard om voor dat grote wonder geëerd te worden. Daarom zegt hij het ook: “Ik loof U”. Als hij nadenkt over de wijze waarop de Heere hem in de buik van zijn moeder gevormd heeft dan kan hij alleen maar in diepe verwondering over de Heere spreken. Wat is Hij machtig!

De Heere heeft ook jou geschapen. Het is Zijn wil dat jij hier op aarde een plaats zou krijgen. Nee, niet om je eigen leven maar te leiden. Hij heeft je geschapen opdat je Hem zou eren en Hem zou dienen. Opdat je met al je zonden en tekorten tot de Heere Jezus zou vluchten. En in Hem de zaligheid en het eeuwige leven zou ontvangen. Om zo, van dag tot dag, je Schepper te mogen dienen.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl