03 Juni 2022
Doorgronden
Doorgronden

"Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten en zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg".

— Psalm 139:23-24

Het is voor David een grote troost dat de Heere hem volledig kent en doorgrondt. Het is zijn grote verlangen om de Heere te gehoorzamen, maar hij weet ook dat hij geneigd is om verkeerde wegen te bewandelen. Die nood legt hij biddend bij zijn Heere neer. Hij vraagt de Heere om hem te doorgronden, om hem te onderzoeken en zijn gedachten te beproeven. Dat wil zeggen: om zijn gedachten nauwkeurig te bezien. En als er dan verkeerde gedachten en wegen in zijn leven zijn, dan vraagt hij of de Heere hem van die verkeerde wegen af wil brengen en hem op de juiste weg, Gods weg te leiden.  David spreekt over een schadelijke weg. Dat zijn wegen die schade aanrichten aan Gods eer, het welzijn van je naaste of de zaligheid van je ziel. Die schadelijke weg loopt uiteindelijk uit op de eeuwige ondergang, buiten Jezus Christus.

Is het, door genade, ook jouw verlangen geworden om de Heere te gehoorzamen en Zijn wegen te bewandelen? Ben jij ook bevreesd om een eigen gekozen weg te gaan die bij de Heere vandaan loopt? Dan mag het je tot een bemoediging zijn dat de Heere alles van jou weet. Hij weet waarin je dwaalt in je gedachten, ideeën en opvattingen. En Hij is het die jou door Zijn Woord en Geest op de juiste weg wil leiden. Als Hij Zijn werk in je leven begonnen is dan wil en zal Hij dat werk in jouw leven ook voleinden.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl