21 Juni 2022
Geest van levendmaking
Geest van levendmaking

En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatíra, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam hetgeen van Paulus gesproken werd.

— Handelingen 16: 14

Paul had het gezicht gezien van de Macedonische man die riep: ‘Kom over en help’. Hij en Timótheüs vertrokken direct. Al snel kregen zij een bevestiging dat zij in de weg van de Heere waren. Want de Heere gaf vrucht op hun werk.

In de eerste stad in Macedónië, in Filippi, sprak hij op de sabbat aan de oever van de rivier tot de vrouwen die daar samengekomen waren. Eén van hen was Lydia. Ze diende de God van Israël. Maar haar hart was nog gesloten. Ze was onbekeerd.

De Heere opende echter haar hart onder de preek van Paulus. Daardoor hoorde ze het Woord zoals ze het nog nooit gehoord had. De vruchten werden zichtbaar: een houding van ootmoed en een grote liefde tot Gods knechten.

Dat is de hele bekering van Lydia! Zo eenvoudig werkt het dus. God opent je hart. Het Woord gaat spreken. En het draagt vrucht.

Lydia gebruikte wel de middelen. Ze diende God. Ze was op de plaats van het gebed. Ze verkeerde onder het Woord op de sabbat. Dat zegende de Heere.God had Paulus van ver gehaald: uit Troas. God had Lydia van ver gebracht: uit Thyatíra. Hij bracht hen samen om een groot wonder te doen aan Lydia.

Zo werkt God nog steeds. Gewoonlijk op de sabbat. Vaak in Zijn huis. Altijd door het Woord. Gebruik de middelen! 

L. van der Tang

Door L. van der Tang

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl