28 Mei 2022
Zalig sterven
Zalig sterven

Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.

— Filippenzen 1:21

De afgelopen vijf dagen hebben wij gekeken naar het eerste deel van de tekst. Dat ging over het leven dat helemaal bepaald wordt door de Heere Jezus Christus. Je hebt jezelf als zondaar leren kennen, maar de Heere Jezus als Degene die jouw zonden en jouw lichaam van de zonde aan het kruis heeft gebracht. En Hij heeft als het ware een nieuw en zondeloos lichaam uit het graf te voorschijn gebracht. God ziet dan niet jou meer, maar Zijn zondeloze en heilige Zoon. Dat betekent ook dat je niet meer voor jezelf, maar voor de Heere Jezus Christus leeft: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Je hele leven is en moet dan op Christus gericht zijn. Je hele leven is dan ook verzekerd met Zijn bloed. Dit leven geeft een zalig sterven. Paulus zegt in de tekst dat het sterven gewin is. Gewin kun je ook vertalen met voordeel. Waarom is het sterven voordeel, wanneer jouw leven Christus is? Het antwoord is dat het sterven je dan dichterbij de Heere Jezus brengt. Jouw ziel gaat dan naar de Heere Jezus en wacht daar tot de dag dat jouw opgestane lichaam één wordt met jouw ziel om dan volmaakt voor altijd de Heere Jezus groot te maken. Het leven is mij Christus is het leven uit het geloof; het sterven dat voordeel is, betekent de Heere Jezus in volmaaktheid zien en altijd bij Hem te zijn. Wanneer Hij op de eerste plaats staat en jouw leven helemaal bepalen mag, is er toch ook dat verlangen?

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl