13 Juni 2022
God regeert
God regeert

De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen

— Psalm 93:1

Er kan vandaag van alles gebeuren… Opeens kan alles anders zijn: Terroristische aanslag, ziekte, natuurramp, overlijden van iemand waarvan je houdt… Je weet dat. Er is genoeg om bang voor te zijn. Dat heb je niet zelf in de hand. Het overkomt je. De Bijbel geeft in Psalm 93 een denkkader aan:

• De HEERE regeert. Hij staat overal boven. Hij heeft het heft in handen. Wat er ook gebeurt. Hij is Koning op een overweldigende manier. Dat zal blijken!

• Hij is omgord > omgorden = paraat staan / gereed om de confrontatie aan te gaan, te helpen. Hoewel rivieren/stromen/machtige watermassa’s zich verheffen en de wereld verpletterend bedreigen, de HEERE is groter. Zijn Woorden zijn zeer betrouwbaar. Wat betekent dit voor jou?

• Als Koning staat God paraat om de confrontatie aan te gaan met alles en iedereen die niet buigt voor Zijn Koningschap.

• Maar ook om jou en iedereen te helpen en bij te staan die bij Zijn Koninkrijk hoort. Al lijkt het rijk van de duisternis verpletterend, God is groter. Dus als er een terroristische aanslag plaats vindt, als er weer 100-en burgerslachtoffers vallen, als jouw leven een puinhoop is, als ik ziek word, God is groter. Niet Obama of Poetin hebben het laatste woord maar God! Houdt je daaraan vast!

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl