17 Juni 2022
De levenskeus van Ruth
De levenskeus van Ruth

Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.

— Ruth 1 : 16c

Als Ruth hoort dat er voor haar geen toekomst zal zijn in Israël, zegt zij toch: ‘Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.’ Zij wil de God van Naomi dienen met haar hele hart. De belijdenis die zij uitspreek is haar levenskeus! En daarin wordt ze niet teleurgesteld. In alle dingen die er gebeuren, laat God zien dat Hij haar kent. Door Zijn leiding komt ze terecht op de akker van Boaz. Daar raapt ze aren voor Naomi en voor haarzelf.  Gods zorg voor Ruth is groot en wonderlijk. Zij is immers van heidense afkomst. Maar ze krijgt een plaats in het midden van Israël. Via Naomi en Boaz wordt Ruth opgenomen in Gods plan om zondaren zalig te maken. Boaz neemt Ruth tot vrouw. Uit hun huwelijk wordt eeuwen later de Heere Jezus geboren. Hij is de grote Verlosser van zondaren. Ook in jouw leven blijven er momenten waarop je belangrijke keuzes maakt. Hoe ouder je wordt, hoe meer verantwoordelijkheid je draagt voor je eigen keuzes. Dat geldt in maatschappelijk opzicht. Maar zeker ook in godsdienstig opzicht. God vraagt het van je. Hij heeft er recht op! Dat je, net als Ruth, uitspreekt en laat zien dat je bij Hem en Zijn volk wilt horen. Daarvan krijg je nooit spijt!

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl