27 Juni 2022
Citytrip
Citytrip

Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De HEERE bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela. Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyriër, met den Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen. De HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren. Sela. En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn.

— Psalm 87: 1-7

De vakantietijd gaat binnenkort beginnen.  Misschien ga jij binnenkort ook wel op vakantie. De vakantiebestemming kan heel verschillend zijn. Terwijl de één de bergen of de bossen opzoekt, zit een ander liever dicht bij het water. Tegenwoordig is ook een Citytrip populair. Tijdens zo’n stedentrip worden in een paar dagen alle bezienswaardigheden van een stad bekeken. Elke stad doet zijn best om zichzelf te promoten om zoveel mogelijk toeristen te trekken. Iedere stad heeft ook haar eigen charme: haar eigen geschiedenis en haar eigen cultuur.

Eén stad springt er echter toch wel boven uit. Daar moet je ook zijn geweest. Wie in die stad is geweest wil er ook voor altijd blijven. Daar is immers zoveel te zien en zoveel te beleven. Er is geen mooiere stad dan deze. Eeuwenlang heeft deze stad al velen kunnen bekoren. Het is de stad Jeruzalem. Van deze stad geldt: “zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods” (Ps. 87: 3). Dat gaat verder dan de stenen muren van de stad of de mooiste gebouwen in de stad. Deze stad is zo imposant, omdat rondom deze stad door God geschiedenis is geschreven: heilsgeschiedenis. Dat raakt ook jouw leven. Want het is vlak buiten de stadspoorten van Jeruzalem, dat Jezus Christus heeft gehangen aan het kruis. Hij heeft Zijn leven gegeven om voor des doods schuldige zondaren de eeuwige zaligheid te beërven. Alles in Jeruzalem spreekt daarvan.

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl