30 November 2023
Happy end
Happy end

Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte David.
Ruth 4:22

— Ruth 4:17-22

Het slot van het boek Ruth lijkt misplaatst. Was het niet veel mooier geweest met het huwelijk van Boaz en Ruth te eindigen, of de geboorte van de zoon die de toekomst opendeed? Waarom zoiets saais als een geslachtsregister? Omdat het geen roman is, het is een Bijbelboek. Het gaat in het duister van de richterentijd om het heil dat God brengt. Advent! God grijpt in. Hij werkt in een samenleving zonder koning, waarin ieder doet wat goed was in zijn ogen, aan op een koning naar Zijn hart, David. Om uiteindelijk dé belofte van dé Verlosser te gaan vervullen. Daarom is juist het geslachtsregister een happy end voor het Bijbelboek dat begon met als eerste woorden: ‘In de dagen dat de richters richtten’. De Bijbelschrijver heeft het geslachtsregister er nog bijgevoegd als een jubelkreet: “Ja, die zoon heet Obed. Maar moet je horen: uit hem komt David voort! Wie had dat gedacht?! Er komt een koning, dé Koning!” Dat is gebeurd: Jezus Christus is Koning tot in eeuwigheid. Geboren in de kribbe, gestorven aan het kruis, opgestaan, opgevaren en zittend aan Gods rechterhand is Hij Koning, aan Wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Is Hij jouw Koning? Als dat niet zo is, bekeer je dan tot Hem en leef. Als je Hem mag kennen, heb je toekomst. Dan krijg je een erfdeel van de Messias in het hemelse Kanaän. Dat is wat je noemt een ‘happy end’. Omdat er sinds de Kerstnacht klinkt: ‘Want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.’ Er is grote blijdschap voor wie in de grote Davidszoon gelooft. Als dat geen ‘happy end’ is!

Ds. P.W.J. van der Toorn

Door Ds. P.W.J. van der Toorn

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl