10 Juli 2024
BLIJDSCHAP
BLIJDSCHAP

“Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.”

— Matthéüs 2:10

Onweerstaanbaar werden ze getrokken. Ze lieten er alles en iedereen voor schieten. De geboren Koning was en bleef hun doel. Herken je dat in je eigen leven? Nee, God gebruikt doorgaans geen ster. Meestal maakt Hij gebruik van Zijn Woord. Trouwens Zijn dienaren worden in Openbaring 2 ook vergeleken met sterren. Als het goed is weerkaatsen zij iets van het licht van Christus. En het is hun diepste verlangen om Christus te verkondigen. Zodat zondaren Hem kunnen zien. Nu, als je iets van Hem gezien hebt, ga je Hem zoeken. Je kunt niet rusten voordat je Hem gevonden hebt, heel persoonlijk. Op die zoektocht wordt je steeds weer bemoedigd. Wat maakt je dat blij, als je weer iets van Hem ziet. Zo was het met deze wijze mannen. Ze waren de weg en de ster even kwijt. Ze gingen naar Jeruzalem, maar daar was Hij niet. Maar hen werd wel de weg gewezen: Bethlehem. En daar zagen zij Zijn ster. Een zeer grote vreugde vervulde hun harten. Daarin waren ze ook één. Zij deelden er allemaal in. Toch kon de ster hen niet zalig maken. Zij moesten Hem Zelf hebben. Nu, dat is gebeurd. Als je Hem zoekt, zal je Hem vinden. Toen zij Hem zagen hebben zij Hem aangebeden. Dat is de grootste vreugde die je op aarde kan beleven. Dan is je ziel vervuld met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat kunnen we hier niet vast houden. Maar God bewaart die vreugde voor ons. Straks zijn we bij Hem Thuis, altijd. En eeuwige blijdschap zal op ons hoofd zijn. Als je die blijdschap niet kent, ga dan in ieder geval naar Hem toe. Want Hij deelt die blijdschap nog steeds uit. Aan mensen die het nooit meer kunnen verdienen. Uit Zijn volheid ontvangen we genade voor genade. Verwacht het toch van Hem!

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl