13 April 2021
De Medicijnmeester nodig
De Medicijnmeester nodig

Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.

— Lukas 5:31

Wanneer hebben we een medicijnmeester of een dokter nodig? Niet als we gezond zijn, of gezond denken te zijn. Maar als we ziek zijn.

Levi is geroepen uit het tolhuis. Op het woord ‘Volg Mij’ van de Heere Jezus heeft hij alles verlaten en is Hem gevolgd. Uit dankbaarheid maakt Levi een maaltijd voor de Heere Jezus klaar. Hij nodigt ook een grote schare van tollenaren en anderen uit. De schriftgeleerden en farizeeërs begrijpen niet dat de Heere Jezus Zich met zulke mensen inlaat. Ze maken hun verontwaardiging aan de discipelen bekend: ‘Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren?’

De Heere Jezus legt hen uit wie de medicijnmeester nodig hebben. Dat zijn degenen die ziek zijn. Hier is het ziek-zijn een beeld van het niet verlost-zijn, van het onbekeerd-zijn. De tollenaars en zondaars hebben hulp nodig en Hij kan alleen die hulp geven. Hij is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Daarom zoekt Hij hen op waar ze zijn. Zoals een dokter is temidden van zijn patiënten. De farizeeërs en schriftgeleerden denken dat ze gezond zijn, maar ze hebben in werkelijkheid net zo hard de hulp van de Medicijnmeester nodig als de tollenaars en zondaars.

En jij? Heb jij die Medicijnmeester ook al nodig gekregen? Degenen die ontdekt zijn aan hun geestelijke kwaal krijgen Hem nodig. Bij deze Zielenarts is er dag en nacht spreekuur. Kosteloos helpt Hij, zonder geld en zonder prijs! Hem heeft het alles gekost! Ga tot Hem!           Lezen: Lukas 5:27-32

 

Ds. J. Joppe

Door Ds. J. Joppe

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl