26 April 2021
Bekeer je!
Bekeer je!

Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen,

— Mattheus 4:17b.

We maken wel eens onderscheid tussen strenge dominees en de liefde-prediking van de Heere Jezus. Het opvallende is dat Jezus vandaag de indringende woorden over bekering spreekt. Hij preekt precies hetzelfde als de boetgezant Johannes de Doper (Matth. 3:2). Dus er is helemaal geen tegenstelling tussen de strenge profeten van het Oude Testament en Johannes de Doper enerzijds, en anderzijds de boodschap van Jezus (vgl. Matth. 16:14). Al die profeten wezen heen naar de hoogste Profeet Jezus Christus.

Dit betekent dat de oproep tot bekering het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar verbindt. De oproep tot bekering is een diepe grondtoon in de hele Bijbel. Je zou nog een stapje verder kunnen gaan. Nieuwtestamentisch is de oproep niet vager, maar juist indringender dan in het Oude Testament. Zo leggen Johannes de Doper en Jezus de oproep tot bekering aan ons hart. Ze motiveren deze oproep vanuit het Koninkrijk der hemelen.  

Wat is het Koninkrijk der hemelen? Je zou kunnen zeggen dat het Koninkrijk der hemelen in Jezus persoonlijk aanwezig is. Omdat Jezus zo dichtbij is in de Bijbel, omdat Jezus Zelf spreekt, is het dringend geboden dat je tot inkeer komt en nadenkt over de zin van je leven, de ellende buiten Jezus en het verdriet dat God van je heeft. Inkeer tot jezelf leidt tot een innerlijke (en uiterlijke) omkeer waarin je je richt op God als eerste. Je keert je uiteraard ook af van de wereld zonder God.

Zo kun je toeleven naar de onthulling van Gods Koninkrijk in de wederkomst. Leef elke dag alsof het de dag van de wederkomst is.

Ds. W. van Vlastuin

Door Ds. W. van Vlastuin

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl