27 April 2021
Het luistert nauw
Het luistert nauw

Gij beweegt mij bijna een christen te worden,

— Handelingen 26:28b.

Veel jongeren zijn bijna-christenen. Ze zijn niet onverschillig, ze vinden het fijn om Bijbelstudie te doen, ze hebben tijden dat ze ernstig bidden, ze zijn soms geraakt door het evangelie, ze zijn onder de indruk van Gods grote liefde, ze zouden wel een plaats willen hebben op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, ze willen heel veel laten voor Gods dienst, ze steunen goede doelen en toch zijn ze bijna-christenen. Aangrijpend. Bijna gered, is immers geheel verloren… 

Waarom was Agrippa bijna een christen en niet geheel? We kunnen niet in het hart van Agrippa kijken. Waarschijnlijk heeft de Heilige Geest daar niets over gezegd, om het vooral op jezelf te betrekken. Wat verhindert jou om je radicaal tot God te bekeren? Op deze koningsdag kun je je afvragen wat in jouw karakter en in jouw leven hinderpalen zijn om tot overgave aan de Koning der koningen te komen. 

Ik noem één voorbeeld uit de Bijbel. Herodes luisterde graag naar de donderpreken van de strenge Johannes de Doper (Mark. 6:20). Dat is heel bijzonder. Luister jij graag naar een  boodschap waarin steeds jouw zonden worden genoemd? Je kunt ook verzet in je hart voelen, nietwaar?

Herodes voelde diep in zijn hart dat Johannes de waarheid sprak en dat hij meende wat hij zei. Elke keer opnieuw hing hij aan de lippen van Jezus’ wegbereider. MAAR, hij bekeerde zich niet. De grote valkuil voor Herodes was zijn relatie. Hij had een relatie aangeknoopt met de vrouw van zijn halfbroer. Dat was een zondige relatie, een seksuele zonde.

Eén zonde kan het verschil maken tussen hel en hemel. Eén zonde kan jouw struikelblok zijn op weg naar de zaligheid.

Ds. W. van Vlastuin

Door Ds. W. van Vlastuin

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl