14 April 2021
Onze krankheden op Hem
Onze krankheden op Hem

Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen.

— Jesaja 53:4a

Jesaja profeteert hier over het lijden en sterven van Christus. De evangelist uit het Oude Testament belijdt met zekerheid dat Christus onze krankheden op Zich heeft genomen en onze smarten gedragen. Hij denkt aan alle mogelijk ziekten en smarten die Christus heeft willen dragen. Betekent dit dat Hij alle ziekten Zelf gehad heeft? Nee, want Hij is niet melaats geweest, evenmin blind of doof.

We moeten deze woorden geestelijk verstaan. Christus is gekomen om allereerst de oorzaak van alle ziekten, namelijk de zonde weg te nemen. Eigenlijk is elk genezingswonder in de bijbel een teken van Zijn eigenlijke werk, de verlossing van de zonde. Vrijwillig heeft Hij als Borg al onze geestelijke ziekten, dat zijn onze zonden, op Zich genomen om voor deze te betalen. Daarvan was de lichamelijke gezondmaking een afbeelding. Hoevelen waren er tijdens Zijn omwandeling op aarde niet een levend bewijs dat deze profetie is vervuld?

God zorgde voor een Heelmeester, ‘Die onze krankheên kent en liefderijk geneest’. Zijn jouw ogen al open gegaan voor Hem. Ben je al met je lichamelijke en geestelijke kwalen bij Hem terecht gekomen?

Een kerkvader schreef ooit: ‘Aan Uw hoofd, o Heere Jezus, zijt Gij gewond, opdat Gij boeten zoudt al onze zondige gedachten. Aan Uw handen, opdat Gij vervullen zoudt al onze verzuimde daden. Aan Uw voeten, opdat Gij betalen zoudt al onze onreine en aardse neigingen. Uw hart is doorboord, opdat Gij ons gehele leven en onze gehele wandel zoudt helen.’ Zie toch in geloof op de Man van smarten!      Lezen: Jesaja 53

Ds. J. Joppe

Door Ds. J. Joppe

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl