09 November 2021
Genade en vrede voor afdwalers
Genade en vrede voor afdwalers

….aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus;

— Galaten 1:2b en 3

Wanneer wij een officiële brief schrijven, moet deze aan een bepaalde opbouw voldoen. Ook in de tijd, waarin Paulus schreef, was er een bepaalde briefopbouw. Men vermeldde de afzender, de ontvangers en een bepaalde groet. Wanneer je alle brieven van Paulus bekijkt op hoe hij opent, dan vallen er verschillen met gewone brieven op: de ontvangers en de groet houden steeds verband met de verhouding waarin zij tot God staan en wat God hen toezegt. Steeds mag Paulus getuigen van de nieuwe verhouding, waarin zijn ontvangers tot God staan. Een uitzondering daarop vormt de Galatenbrief. Paulus groet hen heel kaal..Dit laat zien dat Paulus de dwaling van de Galatiers ernstig opneemt. Het is niet om het even of je denkt dat het niet precies uitmaakt hoe wij gered worden van de zonden en hoe je zonder angst de Heere kan ontmoeten. De dwaling begint klein en heeft grote gevolgen. Maar hoewel Paulus door heel kaal te groeten de ernst laat zien van hun dwaling, laat hij ook zien dat het geen verloren zaak is. Hij mag hen toch groeten met genade en vrede van God Zelf. Genade is bron van alle weldaden die Hij zondaren in Christus wil schenken. Uit de genade als bron komt de vrede als de ervaring van Gods schenkende ontferming voort. Ondanks de dwaling zegt de Heere hen deze dingen toch toe: Hij wil hen weer terugbrengen bij Hemzelf. Waar brengt het jou dat de Heere deze dingen toezegt?

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl