10 November 2021
De Verlosser, Die Zichzelf heeft gegeven
De Verlosser, Die Zichzelf heeft gegeven

Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;

— Galaten 1:4

In de opening van de brief staat Christus in het middelpunt. Paulus wil alle aandacht vestigen op de Heere Jezus. De Galaten dwalen op dit punt; er moest  nog wat bij de Heere Jezus, namelijk het houden van de wet. Daarom legt Paulus nadruk op het werk van de Heere Jezus Christus alleen. In de tekst vandaag staat Zijn gevende liefde centraal. Jij bent van nature gebonden in de wereld die zich door de zonde wil laten leiden. Dat probleem ligt niet buiten ons, maar het zit in ons hart. En dat wist de Heere al voordat jij geboren werd. Daarom kwam de Heere Jezus in overeenstemming met het plan van God de Vader. Hij gaf Zichzelf over in de dood om jou ziel te redden.. Daarom stierf Hij aan het kruis. Zo wil Hij jou trekken uit de wereld die straks verloren gaat. En Hij is de enige die dat kan. Zijn offer is voldoende om dat te doen. Heb jij Christus nodig gekregen   om jou te verlossen van jouw boze hart, waarmee je verbonden bent met de boze wereld? De Galaten verloren dit uit het oog: zij vertrouwden op eigen kracht. Hoe ligt dat voor jou? De Heilige Geest wil met de tekst van vandaag maar één ding: dat jij je handen vouwt en je boze hart aan de Christus geeft. Dan geeft Hij jou een nieuw hart, samen met de Heilige Geest, Die jou steeds vaster aan Christus verbindt, en in Zijn kracht leert strijden tegen de zonden en je zo steeds losser maakt van deze tegenwoordige boze wereld.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl