27 Mei 2022
Hoop van dat leven
Hoop van dat leven

Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.

— Filippenzen 1:21

Na de uitleg van gisteren kan de vraag bij jou of bij een ander opgekomen zijn: waarom zou ik de Heere Jezus in alles op de eerste plaats hebben staan? Deze vraag kan verschillende antwoorden krijgen. In de eerste plaats heeft God er recht op dat Hij op de eerste plaats staat. En dat kan alleen door de Heere Jezus Christus. Dat kan alleen wanneer je gestorven bent en sterft aan alles buiten de Heere Jezus en Hij alleen is overgebleven als Betaler voor jouw schuld en door Zijn Heilige Geest vernieuwer van je leven. Er is nog een tweede antwoord te geven. Alleen het leven dat Christus is, geeft werkelijk hoop. Het leven is mij Christus betekent dat je hoop, verwachting en zekerheid niet ligt in iets hier op aarde. Niets van wat jou op aarde omringt kan namelijk echt hoop geven. Want alles is vergankelijk en blijft bij de dood achter. Maar de Christus wil jou met Zichzelf dingen geven die niet kunnen vergaan en die door niets in dit tijdelijke leven kunnen worden afgepakt. Daarom was Paulus verblijd in de gevangenis: hij was het eigendom van Christus geworden en dat kon niemand hem afpakken. En als jij door genade het eigendom van Christus bent (als je leven Christus is), dan heb jij een gerust leven: boven de meest moeilijke of zelfs onmogelijke omstandigheden uit mag je weten dat niets je kan scheiden van de liefde Gods in de Heere Jezus Christus geschonken aan een verloren zondaar.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl