20 Mei 2022
Het werk van de Heilige Geest (2)
Het werk van de Heilige Geest (2)

En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vander heenga, en gij zult Mij niet meer zien.

— Johannes 16:10

De Heilige Geest overtuigt niet alleen van zonde, maar ook van gerechtigheid. Wat betekent dat? Daarmee bedoelt de Heere Jezus hier in feite: al het werk wat Hij gedaan heeft, in Zijn kruisdood en opstanding, om zondaren met God te verzoenen. Wat is dat een boodschap van hoop, voor jongeren en ouderen die vast gelopen zijn. Die misschien zelf van alles en nog wat geprobeerd hebben om het weer goed te maken met de Heere. Maar het is allemaal mislukt, en je voelt je één grote bonk zonde.

Kom, de Heilige Geest wil het jou laten zien: de Heere Jezus heeft álles gedaan, om zondaren zalig te maken. Hij heeft de geboden van God volmaakt gehoorzaamd, in de plaats van een ieder, die in Hem gelooft. Hij heeft de straf op de zonde gedragen, in de plaats van een ieder, die in Hem gelooft. Wie in Hem gelooft, ís rechtvaardig in de ogen van God. Omdat God Zijn werk (Zijn gerechtigheid) schrijft op rekening van allen die in Hem geloven. Hoor jij het goed? Zalig worden betekent: stoppen met alle pogingen om het zélf weer goed te maken. Zalig worden betekent: je láten redden door Christus, Die alles gedaan hééft. Hij roept jou: Kom tot Mij, en laat je met God verzoenen. Ben jij zo al gekomen?

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl