21 Mei 2022
Het werk van de Heilige Geest (3)
Het werk van de Heilige Geest (3)

En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is.

— Johannes 16:11

Het laatste wat de Heere Jezus in Joh. 16 zegt over het werk van de Heilige Geest, is dat Hij overtuigt van oordeel. Dat betekent dat Hij de gelovigen ervan overtuigt dat Christus alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat Hij de geschiedenis van de wereld leidt en bestuurt. Dat Hij het Koninkrijk van God op aarde bouwt door de Heilige Geest, in zondaarsharten. En dat Hij op de dag van Zijn wederkomst alle doden en levenden zal oordelen. Waarbij Hij de duivel, die de overste van de wereld genoemd wordt, voor eeuwig zal opsluiten in de hel. Mét alle zondaren, die weigerden te buigen voor Jezus.

Wat doen deze woorden met jou? De Heilige Geest wil jou óók door deze woorden laten zien dat je alle reden hebt om te schrikken, als je de Heere Jezus nog niet kent als jouw persoonlijke Zaligmaker. De Heilige Geest wil jou óók door deze woorden aandringen en aansporen om tot Jezus te vluchten. Om bij Hem vergeving van zonden en vrede met God te ontvangen. Hij, Die straks komt als Rechter, is nóg gewillig om ook jouw Redder te zijn. Wat een wonder, als jij Hem zó kent. Ook al moet je dan op aarde levenslang strijden tegen de overste van deze wereld, de overwinning is zeker door Hem!

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl