18 Mei 2022
Een rijke belofte
Een rijke belofte

Maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

— Johannes 16:7

Ook vandaag luisteren we naar het onderwijs van Jezus aan Zijn discipelen. Het is nuttig dat Hij van hen weggaat, zo hoorden we eerder. Waarom? Omdat anders de Trooster niet komen zal; daarmee bedoelt Jezus de Heilige Geest. Maar juist omdat Jezus weggaat, zal Hij Zélf de Heilige Geest zenden tot Zijn discipelen. Heb je het goed gelezen? De Heere Jezus Christus is het, Die op het Pinksterfeest de Heilige Geest uitstort. Op Pinksteren gaat het niet alleen over de Heilige Geest, maar óók over de Heere Jezus. Hij heeft de Heilige Geest verdiend door Zijn kruisdood en Zijn opstanding , en Hij stort de Heilige Geest uit op Pinksteren. Luister eens: alleen dáárom kun jij zalig worden. Door de zondeval worden wij allemaal geestelijk dood geboren. Dat betekent: als vijanden van de Heere Jezus Christus. We zijn onwillig en onmachtig om ons te bekeren, en in Christus te geloven. Maar de Geest van Jezus kan en wil in Zijn onweerstaanbare kracht zondaren geestelijk levend maken, ze brengen tot geloof in Christus, maar ook bewaren in het geloof. Zie je uit naar het werk van de Heilige Geest in jouw leven? Bidt de Heere om de vervulling van deze belofte in je leven! Hij wil er om gebeden zijn; óók door jou!

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl