25 Mei 2022
Hoe kom je zover? Leven met Christus
Hoe kom je zover? Leven met Christus

Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.

— Filippenzen 1:21

Gisteren heb je erbij stilgestaan dat Paulus en jij moeten sterven aan alle eigen vermogens om zalig te worden. Dat betekent dat je door alles heen zakt en nergens meer enige houvast kunt vinden. Paulus ontdekte dat hij voor God niets kon doen, behalve zondigen. Dat heeft de Heilige Geest hem laten zien. Daarom is het zo belangrijk dat de Heilige Geest ook jou laat zien wie jij bent voor God. Dat is vernederend. Maar dan wil de Heilige Geest ook iets anders laten zien. Hij wil laten zien dat het werk van de Heere Jezus Christus wel voldoende is voor God. Hij laat zien wat het betekent dat de Heere Jezus aan het kruis is gestorven. Wanneer je jouw zonde en onmogelijkheid om het hoe dan ook met God in orde te maken belijdt en God om genade bidt, zie je wat het voor jou betekent dat de Heere Jezus aan het kruis heeft gehangen. Hij hangt daar als het ware met jou zondige lichaam. Jouw zondige lichaam hangt daar als het ware te sterven voor al de zonden die jij hebt gedaan en waartoe je nog geneigd bent. Daarna sterft dat zondige lichaam en is er betaald voor de zonde met de vloekdood. Maar op de derde dag staat er een vernieuwd en zondeloos lichaam met Christus op en dat lichaam leeft eeuwig. Dat bedoelt Paulus wanneer hij zegt: Ik ben met Christus gekruist, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En zo wordt het leven Christus, omdat God niet langer meer jou lichaam van de zonde ziet, maar het vernieuwde en zondeloze lichaam van Christus.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl