28 Juni 2022
Jeruzalem, de stad van God
Jeruzalem, de stad van God

1 Een lied Hammaaloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.
2 Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!
3 Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is;
4 Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, tot de getuigenis Israëls, om den Naam des HEEREN te danken.
5 Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David.
6 Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.
7 Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.
8 Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u!
9 Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.

— Psalm 122: 1-9

Jeruzalem is de stad van God. Gelegen op de berg Sion. Een stad door God uitgekozen. Een stad door God gebouwd. Van zichzelf had deze stad geen heerlijkheid. Er waren genoeg bergen, die ontzagwekkender waren dan de berg Sion. Er waren ook plaatsen, die een gunstiger ligging hadden dan Jeruzalem. Toen het volk Israël Kanaän binnentrok, konden ze Jeruzalem geen eens veroveren. De Jebusieten hielden er de macht (Jozua 15: 63). Pas eeuwen later – in de dagen van David – werd Jeruzalem veroverd. Het werd de hoofdstad van Israël.

Dat was Gods keuze. Jeruzalem werd de plaats, die God tot Zijn woning heeft verkoren. Want in Jeruzalem werd de tempel gebouwd. Daar woonde God! Daar kon God met zondig volk gemeenschap houden. Dat geeft aan deze stad de grootste schoonheid: God woont hier Zelf. In Zijn verkiezend welbehagen heeft God Zichzelf aan deze stad verbonden.

Jeruzalem was en is het godsdienstige centrum van het Joodse volk. Geen aardse stad maakt meer indruk op een mens dan deze stad. Om deze stad draait heel de wereldgeschiedenis. Joden, christenen en moslims: ze leggen allemaal hun claim op deze stad. Straks in het laatste der dagen zal Jeruzalem opnieuw het brandpunt van de wereld zijn.

Het is de stad, waar het volk van Israël heentrok om de offers te brengen. De pelgrims kwamen er samen voor hun feesten. De Heere Jezus heeft door de straten van deze stad gelopen. Eens moest Hij door de nauwe steegjes van Jeruzalem gaan, dragende Zijn kruis. Hij ging de Via Dolorosa. Heb jij op die weg Zijn voetstappen al mogen drukken? 

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl