05 Juli 2022
Echt geloof kan navraag lijden
Echt geloof kan navraag lijden

Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven?

— Vraag 1 van de Heidelbergse Catechismus

--------------------------------------------------------

Geachte app gebruiker

De afgelopen periode hebben we gevraagd mee te helpen om de kosten voor de app te dekken. We hebben dit doel nog niet gehaald. Omdat alle kosten stijgen moeten wij kostenneutraal draaien. Lukt dit niet dan moeten we helaas stoppen met deze app. Helpt u ook mee?  Stort uw gift op dit rekeningnummer o.v.v. Kompas app. NL73 INGB 0000 2290 81

---------------------------------------------------------Gevoel is in. Niet de leer, maar de Heer, zegt men dan. Het maakt daar niet zoveel uit wat je gelooft, als je maar gelooft. Weet jij door genade wat je gelooft? Ware bevinding (geloofservaring) wordt door de Geest gewerkt. En dat werk kan altijd getoetst worden aan het Woord van God. Daarom is het legitiem als de catechismus vraagt naar het ‘wat’. ‘Wat’ is een vragend voornaamwoord. Het woordenboek geeft de volgende betekenis: naar zaken vragend. De catechismus vraagt niet naar een beetje gevoel, maar naar zaken. Kun je vertellen wat de Heere in jouw leven heeft gedaan. Of zou dat niet verteld kunnen worden? Wat denk je? Het geloof in Christus komt niet ineens. Luther zegt: Het geloof begint met de schrik over de afwezigheid van God en richt zich dan op het Woord. De Geest werkte schuldbesef en verslagenheid op de Pinksterdag in Jeruzalem. Hij deed ook zien op Christus, Die in de belofte werd aangeboden aan hen. Dat Woord werd gaarne aangenomen. Mis je dit geloof? Dan word je bevolen om direct naar Christus te gaan. Buiten dit geloof rust Gods toorn op. Hoe zul je ontvluchten als je op zo’n grote zaligheid geen acht slaat!

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl