29 Oktober 2022
Kom!
Kom!

Ja, kom, Heere Jezus.

— Openbaring 22:20b

Na een dienst sprak een oude broeder mij aan. Hij zei: Ik ben weduwnaar en woon alleen. Elke morgen, als ik opsta, ga ik naar de voorkant van mijn huis. Dan trek ik de gordijnen open en kijk ik omhoog. Dan zeg ik: 'Heere Jezus, komt U vandaag.' Mooi toch? Als je leven beheerst wordt door het verlangen naar de komst van de Heere Jezus.

 

Weet je wat het geheim van dat verlangen is? Dat staat in vers 17 van Openbaring 22: ‘En de Geest en de bruid zeggen: KOM!’ Ja, als jij de bruid van Christus geworden bent, heb je Hem lief. Ja, je hebt Hem liever dan alles en iedereen. Want Hij is een Bruidegom, Die volmaakt bemint. Hij is een Bruidegom, Die je volmaakt en eeuwig gelukkig maakt. Hij neemt je schuld en hel over. Hij bekleedt je met Zijn gerechtigheid. Het witte bruiloftskleed, waarmee je straks eeuwig bruiloft mag vieren.

 

Iemand zei eens: ‘Het verlangen naar de komst van de Heere Jezus is de thermometer van het geloof.’ Hoe staat die thermometer bij jou? Laag, heel laag? Beneden het vriespunt? Ja, als je hart koud is. Als je alleen maar druk bent met de dingen van dit leven. Dan mag Hij wegblijven.  Dat moet wel veranderen. Want Hij komt toch. Ook om te oordelen. Zijn komst is het definitieve einde van alle goddeloosheid. Zijn komst betekent ook de rechtvaardig en eeuwige straf van al Zijn vijanden.

 

Als Hij komt, komt Zijn Koninkrijk in volle heerlijkheid en luister. Dan breekt de dag aan dat God zal zijn alles in allen. ‘Ja, kom, Heere Jezus!’

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl