28 Oktober 2022
De hemel
De hemel

Onze wandel is in de hemelen...

— Filippensen 3:20a

Het komt tegenwoordig nogal eens voor dat mensen twee paspoorten hebben. Ze zijn dan burger van twee koninkrijken. In het Koninkrijk van God is dat niet mogelijk. Als je opnieuw geboren bent, ben je een burger van het Koninkrijk der hemelen. Je bent ‘van Boven geboren’. Het woord ‘wandel’ betekent eigenlijk ‘burgerschap’. Je staat als het ware ingeschreven in de burgerlijke stand van de hemel. Je bent verhuisd van deze door de zonde vervloekte aarde, naar de hemel. In de hemel is je Thuis. Daar is je Schat. Daar is je toekomst.

 

Denk je weleens na over de hemel? Hoe het daar is? Wat je daar zal doen? Denk je veel na over het oneindige en onmetelijke geluk wat je daar zal hebben? Calvijn zegt ergens: ‘Het voornaamste werk van een christen is de overdenking van het toekomende leven.’ Ja, waar je schat is, is je hart. Paulus klaagt over de mensen die aardse dingen bedenken. Hun God is hun buik, hun einde het verderf.

 

Ben jij ook zo’n mens? Dan moet dat gelijk veranderen. Dat kan door die almachtige Zaligmaker. Ga onmiddellijk naar Hem toe en verwacht het van Hem. Als je van Boven geboren bent, moet je toch ook door dit leven? Jazeker. Je bent als een reiziger door de woestijn. In die woestijn voel je je niet thuis. Je moet er doorheen om in het beloofde land te komen. Maar je bent gericht op het land waar je heen reist. Je bent in blijde verwachting. Je verwacht de Zaligmaker uit de hemel. Hij komt heel gauw. Je kunt Zijn voetstappen al horen. Hij komt om Zijn bruid te halen. Hij zal jouw sterfelijk lichaam veranderen. Hij zal het gelijkvormig maken aan Zijn heerlijk lichaam. Dan ben je Thuis, voor eeuwig.

 

 

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl