04 November 2022
De smalle weg
De smalle weg

Mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in het land, dat zij bij mij zitten; die in den oprechten weg wandelt, die zal mij dienen. 

— Psalm 101:6

Na vers 5 komt vers 6. Na karakters die David niet kan uitstaan, schrijft hij over mensen die hij graag in zijn vriendenkring heeft: getrouwen in het land, mensen van de oprechte weg. Wie zijn dat? Die wandelen in de weg van Jezus, in Zijn voetstappen, op het schapenspoor, het smalle pad. Zij mogen bij Hem zitten – denk aan Maria die aan Jezus’ voeten zat om Zijn woorden te horen / in te drinken. Denk aan tollenaren en zondaren die van alle kanten tot Hem kwamen om Zijn Woord te horen; en Hij at met hen…Hoor jij bij deze soort? Dan mag jij bij Hem zitten, zelfs op Zijn troon naast Zijn Vader. Geloof je het niet? Het is ook werkelijk niet voor te stellen, ongelofelijk, maar toch, het staat echt in de Bijbel: Openbaring 3 vers 21. Jezus zegt: ‘Wie overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, zoals Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.’ Wat een toekomst!Er staat nog iets in vers 6: zulke mensen mogen mij dienen, zegt David. Hij wil zulke mensen als zijn raadgevers en zijn hof-personeel. Zijn Grote Zoon wil zulke mensen, trouwe mensen, oprechte mensen, als Zijn volgelingen. Ze mogen Hem dienen. Geen slavendienst, geen loondienst als dienstknecht, maar eredienst, een erebaan. En weet je wat Jezus over zulke jongeren zegt? Lees ‘s: ‘Als iemand Mij dient, laat die Mij volgen. En waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn.’ En Hij zegt nog meer: ‘Als iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.’ En nog wat: als je Hem mag dienen, als je die hoge positie aan het hof van de Heere Jezus krijgt, dan zegt Hij zelfs: ‘Ik ben in het midden van u, als een die dient…’

Ds. W. Pieters

Door Ds. W. Pieters

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl