15 Oktober 2022
Heilig vermaak
Heilig vermaak

En ik zal mij vermaken in Uw geboden, die ik liefheb.

— Psalm 119:47

Weet je waar ik aan denk bij het woord vermaak? Aan een kleine peuter, die in de zandbak aan het spelen is. Helemaal in zijn eigen wereldje. Af en toe zegt hij iets tegen zichzelf. En soms hoor je een schaterende lach! Het is overduidelijk dat hij het geweldig naar zijn zin heeft. Ja, hij vermáákt zich!

 

Wat is het bijzonder dat de dichter van Psalm 119 dit woord gebruikt als het gaat over Gods geboden. Hij ziet die geboden overduidelijk niet als regeltjes, die ons dagelijks leven beknotten en benauwen. Die ervoor zorgen dat het leven saai en somber is… Welnee, integendeel! ‘Ik zal mij vermaken in Uw geboden.’ Ken jij het geheim daarvan? Een tipje van de sluier wordt al opgelicht aan het einde van dit Bijbelvers. Daar staat: ‘die ik liefheb’. Maar  hoe en waarom krijgen door en door zondige mensen de heilige wet van God lief? Vanuit de liefde ván God!

 

Wie heel persoonlijk Gods vergevende liefde in Christus leert kennen door de Heilige Geest, gaat zich daar oneindig over verwonderen. Levenslang. Maar je krijgt andersom ook diezelfde God in Christus met je hele hart lief. En dat geldt niet minder voor Zijn geboden. Omdat Christus gezegd heeft: ‘Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.’ Je krijgt een heilig vermaak in Gods wet. Je verlangt tot Zijn eer te leven. Uit liefde voor Hem. Jij ook?

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl