07 November 2022
Verzoeken of beproeven
Verzoeken of beproeven

Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; 
Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 

— Jakobus 1:1-5

We willen deze week stilstaan bij het Bijbelboek Jakobus. De schrijver, Jakobus een broer van de Heere Jezus, valt gelijk met de deur in huis. In vers 2 noemt hij het een grote vreugde als de broeders verzocht worden. In vers 3 heet het beproeving van het geloof. Wat is het nu? Beproeving of verzoeking? Deze twee woorden worden in de Schrift soms naast elkaar gebruikt. Laten we wel vasthouden, dat de satan verzoekt en de Heere het geloof beproeft.Bij jou kan het woord verzoeking misverstanden oproepen. Laten we luisteren naar Luther, die bij vers 2 vertaald heeft: ‘Wanneer gij in menigerlei aanvechtingen valt.’ Kohlbrugge gebruikt ook een mooi beeld om dit vers te verduidelijken: ‘Wanneer gij in de smeltkroes geworpen wordt.’ Hij gebruikt het beeld van goud dat beproefd en gelouterd wordt. Soms stelt de Heere mensen die Hem liefhebben en vrezen op de proef. Met welk doel doet de Heere dat?Dat er lijdzaamheid, standvastigheid en geduld uit voort zou komen. Herken jij dat, of heb je geen last van verzoeking of beproeving? Je kan niet altijd opmaken of het van de kant van de Heere komt of dat Hij de satan de gelegenheid geeft om iemand zwaar op de proef te stellen. Dat grenst aan het onbegrijpelijke. Denk maar aan het probleem van Jobs lijden. Toch laat de Heere het niet toe dat Zijn kinderen bovenmate verzocht worden. Dan mag je ervaren dat hij in de verzoekingen erbij is. Anders zou je de verzoeking, beproeving niet kunnen doorstaan.Laat het jouw gebed zijn: Heere houdt Gij mij vast, anders zou ik bezwijken. Het Grote Voorbeeld van Eén, die plaatsvervangend verzocht is geweest: Jezus Christus. Die als Hij gescholden werd niet wederschold en als Hij leed niet dreigde. En… Hij had geen enkele zonde, in tegenstelling tot jou en mij. Bij ons blijft het gebed nodig:Leid ons niet in verzoeking.

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl