24 Oktober 2022
Rust
Rust

Ik zal u rust geven...

— Mattheüs 11:28b

Augustinus schrijft: ‘Onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in U, o God.’

 

Er is veel onrust in de wereld. Oorlogsdreiging, atoomwapens. Misschien is er ook onrust in je hart. Ziekte, angst voor de dood enzovoort. Waar komt al die onrust vandaan?  Uit één zaak: ZONDE. Wat is zonde?Zonde is opstand tegen God, je Schepper. Hij heeft recht op heel je hart, je leven, alles. Maar dat wil je niet en dat doe je niet. Dat neemt Hij niet. Hij weet precies wie je bent en wat je doet. Aan het einde van je leven krijg je de rekening gepresenteerd van al je zonden Of je dat nu gelooft of niet, het gebeurt toch. Dan ontvang je ook de straf die je eerlijk verdiend hebt. Dat zal vreselijk tegenvallen.Hoe kom je van je zonden, je onrust en ellende af? Zolang die vraag je niet interesseert, kom je er niet van af. Maar God Zelf is met ons bewogen. Hij stuurde het Liefste wat Hij had. Zijn eigen lieve Zoon, JEZUS. Waarom? Om onze zonden weg te nemen aan het kruis. Om ons zalig te maken, voor eeuwig.Als je in Hem gelooft, neemt Hij je zonden weg. Hij neemt je dood weg. Hij geeft je het eeuwige leven. Hij geeft je rust. Hij heeft het gezegd: Kom allemaal maar naar Mij toe. Iedereen die moe en vol onrust is. Ik zal je rust geven. Hij geeft je de vrede van God. Aan het eind van je leven mag je bij Hem Thuis komen. Want de Heere Jezus heeft het gezegd: ‘In huis van Mijn Vader, zijn vele woningen, Ik ga heen om u plaats te bereiden.’ Wil je daar wonen, waar Hij is?  Geloof dan in Hem en je zult eeuwig leven hebben, anders niet.

 

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl