18 November 2022
De rijke jongeman: te veel goederen
De rijke jongeman: te veel goederen

Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar Ik zeg u, dat een rijke zwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan.

— Mattheüs 19:22,23

De keuze is gemaakt. De jongeman heeft Jezus de rug toegekeerd. Hij is bedroefd, dat wel. Maar zijn keuze staat vast. Hij besluit op de brede weg naar de hel te  blijven. Hij gaat niet in door de enge poort.

 

Misschien ben jij ook een jongere met ‘veel goederen’. Je weet niet wat het is om arm te zijn, om gebrek te lijden. Dat geldt voor veel mensen tegenwoordig. Onze tijd is een tijd van grote materiële welvaart. De meesten van ons hebben ‘veel goederen’!

Maar dat helpt ons niet op weg naar de hemel. Het is ballast die ons in de weg zit. Dat is wat Jezus hier met grote stelligheid zegt: ‘Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke zal zwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan.’

 

Wat nu? Alles weggeven? Is dat de keuze die de Heere Jezus wil dat we maken? Zeker niet. Sommige geloofshelden in de Bijbel waren heel vermogend: Abraham, Job, David en anderen. Maar de vraag is of die goederen de hoogste plaats in ons leven innemen. Abraham, Job en David hebben allemaal op hun manier in hun leven geleerd om alles te verloochenen om Christus wil. We moeten door genade leren om de dingen van deze wereld te bezitten ‘als niet bezittende’ (1 Kor. 7:30).

 

Merk je bij jezelf dat Christus nog niet de hoogste plaats in je leven heeft? Belijd het eerlijk voor Gods aangezicht. Belijd ál je zonden. Smeek of Hij jou, zondaar, genadig wil zijn. Stel je enige hoop op Christus. Smeek of Hij Zich aan jou wil openbaren als je Verlosser.

L. van der Tang

Door L. van der Tang

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl