17 November 2022
De rijke jongeman: bedroefd door Jezus
De rijke jongeman: bedroefd door Jezus

Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg.

— Mattheüs 19:22a

Dat viel niet mee voor de jongeman! Nee, onverschillig is hij niet. Hij voelt de ernst. Hij wordt heel bedroefd. Hij voelt dat er veel op het spel staat. Maar déze keuze maken?  Kijk, als de Heere Jezus nu had gezegd: ‘Verkoop de helft van wat je hebt en volg Mij’, dan had hij er over kunnen denken. Of stel dat Jezus alleen had gezegd: ‘Volg Mij’, dan had dat misschien gekund. Of als Hij had gezegd: ‘Geloof alleenlijk’, ja, dan had hij die keuze misschien wel gemaakt. Maar alles verkopen? Alles weggeven? Alles verlaten? Dat is ‘to much’.

 

Jezus zegt nu niets meer. Hij doet er het zwijgen toe. Alles wat nodig is voor het eeuwige behoud van deze jongeman is gezegd. Hij wacht om genadig te zijn. De deur staat open. Maar de jongeman staat op en gaat weg,

 

Hoe vaak heb jij Jezus al de rug toegekeerd? Misschien zijn er weleens preken geweest die je aangrepen. Misschien heb je de Heere weleens gezocht. Misschien heb je weleens goede voornemens gehad om echt werk te maken van Bijbellezen en bidden. Maar nog steeds onbekeerd? Steeds weer opgestaan en weggegaan? Is het allemaal weer weggezakt? Dan ben je in groot gevaar! ‘Zo gij Zijn stem dan heden hoort… verhardt u niet, maar laat u leiden.’    

L. van der Tang

Door L. van der Tang

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl