16 November 2022
De rijke jongeman: door Jezus bemind
De rijke jongeman: door Jezus bemind

Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

— Mattheüs 19:16b

‘Is dat alles?’ zal die jongeman misschien gedacht hebben. ‘Is het enige wat ik moet doen de geboden onderhouden?’ Dat is niet zo moeilijk. Dat is wat ik altijd al doe! Hij stelt daarom voor de zekerheid een vervolgvraag: welke geboden moet ik dan onderhouden? Jezus noemt een aantal bekende geboden. ‘Maar die geboden houd ik mijn hele leven al!’ reageert hij. ‘Want ontbreekt mij dan nog?’

 

Kun jij dat die jongeling nazeggen? Dat voorzover je weet je altijd alle geboden gehouden hebt? Echt allemaal? Vast niet. Terwijl je dit, leest herinner je je ongetwijfeld diverse dingen waarvan je weet dat ze niet oké waren. Maar deze jongeling weet niet beter of het is echt zo! Daarom is het zo goed dat hij aan de voeten van Jezus is. Want Die ziet feilloos waar het probleem zit. Wil je weten waarom je nog niet bekeerd bent? Vraag het Hem!

 

Jezus kijkt de jongeman aan. In Markus staat er zelfs bij dat Hij hem beminde! En dan wordt de jongeling in één keer klemgezet: ‘Verkoopt wat gij hebt en geeft het den armen, en gij zult een schat hebben in de hemel; en kom herwaarts, volg Mij.’

 

Misschien heb je de uitdrukking weleens gehoord: ‘Vraag maar veel om ontdekkend licht.’ Dat gebeurt hier! De schijnwerper wordt geplaatst op zijn diepste drijfveren. En hij wordt voor de ultieme keuze geplaatst. God dienen of jezelf blijven!

Dat is ook de keuze die jij en ik moeten maken. Deze geschiedenis laat ons zien dat we die keuze van onszelf niet wíllen maken. Als God er niet aan te pas komt, kiezen we de dood boven het leven, en gaan we voor eeuwig verloren! Daarom: ‘Kies dan heden wie gij dienen zult!’

L. van der Tang

Door L. van der Tang

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl