13 Mei 2022
Een psalm van David
Een psalm van David

5 Gimel. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;
6 En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag.

Psalm 22: 9
9 Hij heeft het op den HEERE gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl Hij lust aan hem heeft

— Psalm 37: 5 en 6 | Psalm 22: 9

We gaan een gedachtesprong maken. Denk en lees even mee.

Wentel je levensweg op de Heere en vertrouw op Hem alleen. Dat lezen we ook in psalm 22: 9. In het Hebreeuws hetzelfde woord. In psalm 22 is het spottend bedoeld, lees maar in vers 8: Allen, die mij zien, bespotten mij; zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: (en dan komt vers 9). En dan komt nu de sprong. Waar worden die woorden uit psalm 22 geciteerd?2000 jaar geleden hoorde je op Golgotha (Mattheus 27:43): “Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon”. Jezus aan het kruis. Spotters staan voor Hem. Hij heeft op God vertrouwd. De Heere Jezus heeft Zijn hele leven niets anders gedaan. Zelfs nu Hij wegzinkt in de helse pijnen en angsten en in de duisternis. Van God verlaten. Maar Hij vertrouwt op Zijn Vader. Zonder meer. Wentelt alles op Hem.Kijk, jonge vriend(in). Dit is geloven. Dit deed Jezus voor mij. Hij heeft op God vertrouwd. Hij legt alles in de handen van Zijn Vader. En…. Is Jezus in dat vertrouwen beschaamd?Hoe doe je dat? Je weg wentelen op de Heere en op de Heere vertrouwen?Kijk naar Jezus aan het kruis. Hij deed het. En in Zijn kracht, in geloof en in de kracht van de Heere Jezus, doe ik het ook. Mag ik het ook. Kan ik het ook. Doe jij het vandaag ook zo….?

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl