16 Mei 2022
Een nuttig vertrek
Een nuttig vertrek

Het is u nut, dat Ik wegga

— Johannes 16:7

In Johannes 16 ontmoeten we de Heere Jezus, enkele uren voordat Hij gekruisigd wordt. Midden in de nacht is Hij in gesprek met Zijn discipelen, en geeft Hij hen onderwijs. Hij wil hen voorbereiden op de tijd die na Zijn kruisdood en opstanding aanbreekt. De tijd van Zijn hemelvaart, en de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. En in dat verband zegt Hij tegen hen: het is nuttig voor jullie dat Ik wegga; dat Ik heenga naar Mijn Vader in de hemel. Misschien denk je: waarom is het vertrek van de Heere Jezus nu nuttig voor Zijn discipelen? Dat betekent immers dat de discipelen moeten leven zonder Zijn lichamelijke nabijheid? Inderdaad, en juist dáárom is het vertrek van Jezus zo nuttig voor hen. Want het is nodig dat ze leren, dat de Heere Jezus als Mens (Zijn lichaam) naar de hemel gaat, maar dat Hij door de Heilige Geest blíjft wonen in het hart van Zijn gelovigen op aarde. Het is nodig dat ze leren leven in geloofsvertrouwen op Zijn belofte: ‘En zie, Ik ben met ulieden, al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Matth. 28:20). Ben jij ook al een leerling van Hem geworden? Wat is dat nodig, om zalig te worden! Jezus zoekt nú nog nieuwe leerlingen. Daarom: zoek Hem, en lééf!

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl