14 Mei 2022
Een psalm van David.
Een psalm van David.

5) Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;
6) En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als de middag

— Psalm 37: 5 en 6

Vers 6 hoort bij vers 5. Hij ZAL uw gerechtigheid aan het licht brengen.

Wat betekenen deze woorden?Gerechtigheid. In het Hebreeuws staat: TSADDIEK. Dat woord betekent: rechtvaardig. Letterlijk staat er: JOUW rechtvaardigheid. Rechtvaardig is iemand, die zijn levensweg op de Heere wentelt en op de Heere vertrouwt. Die heel zijn leven – met alles erop en eraan – in de handen van de Heere legt. Die op alle moment van het leven op de Heere vertrouwt. Die het ook los laat, in het vertrouwen dat de Heere het doen zal. Eenvoudig gezegd: die in de Heere gelooft en vertrouwt. Vandaag, morgen, overmorgen. Elke dag van het leven.Voor zulke rechtvaardigen gaat de Heere alles doen. Wat zeg ik? De Heere HEEFT alles gedaan. Wie in de Heere Jezus gelooft, is rechtvaardig. Verzoend met God. De zonden vergeven. Levend in vertrouwen op de Heere.En die wordt straks, na dit leven, door de Heere opgenomen in de eeuwige heerlijkheid. Op de nieuwe aarde. Altijd met de Heere leven en bij de Heere zijn. Daar is geen duisternis, geen zonde. geen dood en geen pijn en verdriet meer. Daar is alles vol van God. En daar wordt mijn gerechtigheid – mijn rechtvaardig zijn – als het morgenlicht (als de zon opgaat) gezien en zal mijn recht gaan schitteren als de middagzon. Eenvoudig gezegd: daar ga ik schitteren, omdat mijn zonden vergeven zijn en ik schoongewassen ben door het bloed van Christus. Eeuwig bij God zijn. Dat is gerechtigheid.Psalm 37 zegt: Wie zijn of haar levensweg op de Heere wentelt, vertrouwt op God en de Heere het laat doen in zijn of haar leven, die wordt straks in de eeuwige heerlijkheid opgenomen en gaat schitteren en eeuwig wandelen in het licht van Gods aangezicht. Is dat ook jouw toekomst?

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl