17 Mei 2022
Een heerlijke Naam
Een heerlijke Naam

Want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen.

— Johannes 16:7

Wat een heerlijke Naam voor de Heilige Geest! De Heere Jezus spreekt over Hem als de Trooster! Al voor de derde keer, zie Joh. 14:26 en Joh. 15:26. Juist die Naam laat ons horen wat het belangrijkste werk van de Heilige Geest in zondaarsharten is. Hij is vooral de Trooster. Troost hebben we nodig als we verdriet hebben. De Heilige Geest troost ons, wanneer diepe droefheid ons hart vervult. Omdat we de Heere kwijt zijn, terwijl we Hem niet meer kúnnen missen. Omdat we al de geboden van deze heilige en goede God overtreden hebben. Omdat we het Evangelie van Christus niet geloofd hebben. Herken je dat verdriet met je hart? Geen enkel mens kan je dan troosten, maar de Heilige Geest wél!

Deze Trooster wil je hart troosten met het Evangelie van de Heere Jezus Christus. Hij wil je ogen open maken, zodat je Hem ziet in het Woord van God. Als een oneindig machtige en gewillige Zaligmaker, voor oneindig verloren mensen. Hij wil je oren open maken, zodat je Zijn stem hoort in het Evangelie: komt herwaarts tot Mij (Matth. 28:11). Zó troost de Heilige Geest bedroefde zondaarsharten altijd met Jezus, voor het eerst en telkens opnieuw. Dat is Zijn liefste werk, ook vandaag. In jouw hart?

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl