01 Augustus 2022
Goddelozen
Goddelozen

De overtreding des goddelozen spreekt in het binnenste van mijn hart: Er is geen vreze Gods voor zijn ogen.

— Psalm 36:2

Waar denk jij aan, als je dit woord leest? Aan mensen die zich uitleven in drank, drugs en seks? Aan mensen die zich uitleven in allerlei openbare zonden? Ja, dat zijn goddelozen. Maar jij en ik óók; en  ieder mens sinds de zondeval. Goddeloos betekent letterlijk: iemand die loos (los, leeg) van God is.

Iemand die niet met God leeft. Iemand die Hem niet kent, Hem niet liefheeft, Hem niet nodig heeft. Iemand die nog buiten Christus leeft, maar daarmee ook nog leeft onder de heilige toorn van God.

En ja; dat kan óók samengaan met een onberispelijke ‘buitenkant’, en een heel godsdienstig leven.

Zeg, hoe is met jou? Is jouw leven ook nog steeds getekend met dat ene woord goddeloze? Wat een wonder, dat God Zich in Zijn genade juist over zúlke mensen ontfermen wil. Ja, dáár is Ps. 36 vól van!  Ps. 36 geeft ons daarmee een kijkje, in het binnenste van Gods hart. Zie je ook wie God werkelijk is?

Hij straft élke zonde. Maar er is bij Hem ook een overvloed van genade te verkrijgen, voor zondaren.

Op grond van het offer van Zijn Zoon. Hij spreekt goddelozen vrij van hun schuld, en Hij geeft hen het eeuwige leven. Alleen door het geloof in Zijn eniggeboren Zoon: Jezus Christus. Wie is Hij voor jou?

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl