03 Augustus 2022
Toevlucht
Toevlucht

Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen.

— Psalm 36:8b

Weet jij wat een toevlucht is? Dat is een plaats waar je naar toe vlucht in gevaar; waar je volkomen veilig bent. De Heilige Geest gebruikt in deze Bijbeltekst een prachtig voorbeeld om ons dat duidelijk te maken. Het voorbeeld van de hen, een moederkip. Wanneer ze ziet dat er gevaar dreigt voor haar kuikens; gaat ze op de grond zitten, spreidt ze haar vleugels uit, en roept haar kuikens naar zich toe! En dan zie je van allerlei kanten die kleine kuikentjes naar hun moeder toe vluchten, om te schuilen onder haar vleugels. Want dáár zijn ze volkomen veilig, voor elk ander dier wat hen verscheuren wil.

Zo nemen alle ware gelovigen óók de toevlucht, onder de schaduw van Gods vleugelen. Aangeklaagd en veroordeeld door de wet van God, als zondaren die de dood verdienen. Maar wanneer de Heilige Geest de nodigende stem van Christus in het Evangelie laat horen in hun hart, nemen ze de toevlucht tot Hem. Om in Hem vergeving van zonden en vrede met God te vinden. En om in de schaduw van Zijn vleugelen vrolijk te zingen van het heil wat God in Hem bereid heeft. Ben jij al tot Hem gekomen? Zijn vleugels zijn nóg uitgebreid. En nóg roept Hij in het Evangelie; óók jou: Komt herwaarts, tot Mij!

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl