26 Juli 2022
De Levende Steen
De Levende Steen

Tot Wie komende, als tot een levende Steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar;

— 1 Petrus 2:4

Die levende kinderen (zie gisteren) hebben de goedheid van de Heere geproefd en gesmaakt. Wat is dat? Dat betekent, dat je de Heere Jezus hebt leren kennen in je leven, door Zijn Woord. Dat betekent dat je nieuwgeboren (oftewel: wederomgeboren of wedergeboren) bent. Hoe? In hoofdstuk 1 zegt Petrus in vers 23: “Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God”.  Dus: door het Woord wordt je wedergeboren (krijg je een nieuw hart) en door het Woord groei je (dat is de melk) en je verlangt ook naar dat Woord. Bijbellezen, preken, psalmen….het wordt je eten en drinken voor elke dag.

 

Het Woord spreekt over Jezus. Hij is de Levende Steen van psalm 118. De Steen, Die de tempelbouwers hebben verworpen, maar Die door God Zelf uitverkoren (uitgekozen) en dierbaar (kostbaar) is en Die door God wordt geëerd. God houdt van Zijn Zoon, heeft Hem uitgekozen en in ere gehouden. En de mensen? Die hebben die Steen afgekeurd, verworpen, afgewezen. God geeft Zijn Zoon. De mensen verwerpen Hem en keuren Hem af. Ingrijpende tegenstelling! God houdt van Zijn Zoon: wij gooien Hem weg. God stuurt Zijn Zoon: wij keuren Hem af. Of niet?

 

Zalig ben je, wanneer je net als de Heere Zelf, die Steen (Jezus) kostbaar en dierbaar gaat vinden of vindt (vers 7).

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl