04 Augustus 2022
Dronken
Dronken

Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; en Gij drenkt hen uit de beek Uwer wellusten.

— Psalm 36:9

In de Bijbel lezen we nergens een absoluut verbod van God van het gebruik van alcohol houdende dranken. Wel lezen we op veel plaatsen indringende waarschuwingen tegen het misbruik hiervan. Dronkenschap is daarom zonder meer zonde tegen God. En toch is er óók een vorm van dronken zijn, waar de Bijbel positief over spreekt. Het is óók mogelijk om dronken van liefde voor de Heere te zijn! Over deze vorm van dronkenschap gaat het in deze Bijbeltekst. De overvloed van genade die de ware gelovigen van Hem ontvangen, is te vergelijken met een heerlijke, overvloedige maaltijd. Waarin je je dorst volledig kunt lessen en je eetlust volkomen kunt stillen. Terwijl er nog heel veel eten en drinken over blijft…Ja, zó is de Heere. Hij is niet karig, of gierig. Hij geeft nooit een klein beetje. Maar Hij geeft altijd royaal, mild en overvloedig, zodat je er helemaal vól van wordt. Vól van het onbegrijpelijk grote wonder; dat Hij in Zijn liefde en genade Zich ontfermt over verloren mensen die de dood verdienen.

Vól van het onbegrijpelijk grote wonder, dat Hij voor zúlke mensen Zijn Zoon overgaf in de kruisdood. Wie daar ooit van geproefd heeft, verlangt er steeds méér van te proeven. Ken jij die smaak ook al?

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl