06 Augustus 2022
Gebed
Gebed

Strek Uw goedertierenheid uit over degenen die U kennen

— Psalm 36:11

Psalm 36 eindigt met een gebed. Een gebed; of de HEERE Zijn goedertierenheid wil uitstrekken over degenen die Hem kennen. Het woord goedertierenheid is een prachtig Bijbels woord, wat door geen enkel ander Nederlands woord volledig te vervangen is. Gods goedheid, barmhartigheid, genade en liefde klinken erin door. Maar vooral: de trouw van God aan Zijn verbond. Hij vervult wat Hij beloofd heeft, aan allen die Hem kennen in het geloof. Hoor jij daar ook al bij? Dan wordt dit woord tot grote troost voor jou. Want alle gelovigen leren dat er in hen geen kracht is om te strijden tegen de duivel, deze wereld, en de zonde in hun hart. Zij leren dat zij nooit zalig zullen worden, omdat zij vasthouden aan de Heere. Maar alléén omdat Hij hén vasthoudt, naar de trouw van Zijn verbond. Ook al zijn zij Hem telkens ontrouw, Hij is en blijft getrouw. Vanwege het Borgwerk van de Heere Jezus Christus. Daarom is Gods genadeverbod de vaste garantie dat al Zijn gelovigen zalig zullen worden. Heb jij de Heere Jezus Christus al leren kennen? Pleit dan maar, evenals David, op Gods grote verbondstrouw. Ken je Hem nog niet? Zoek dan de God van je doop. Maak daar haast mee! Nóg is het genadetijd…

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl