10 Augustus 2022
De vreze des HEEREN is werkelijke wijsheid
De vreze des HEEREN is werkelijke wijsheid

De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand.

— Spreuken 9:10

Wanneer ben je werkelijk wijs? De tijd waarin je leeft, kan verschillende antwoorden geven: slim, een hoog opleidingsniveau, veel titels voor je naam, veel boekentitels op je naam, bedachtzaam, oplossingsgericht, enzovoorts. Je zult vast zelf ook een beeld hebben van wat een wijs mens is. De tekst van vandaag geeft ook een duidelijk beeld. Een wijze jongen of een wijs meisje heeft de volgende kenmerken. Hij buigt onvoorwaardelijk voor het Woord van God. Want de vreze des HEEREN is een kinderlijk vertrouwen op en een ontzag voor de HEERE en Zijn spreken: wat de HEERE zegt, is volkomen waar. Dat vraagt een biddend zoeken en graven in het Woord van God om te weten wat Hij zegt. Maar dat zoeken en graven maakt je werkelijk wijs. Dan gaat het zoeken naar wijsheid ook samen met de liefde tot God. En de liefde komt voort vanuit de geloofskennis van Christus. Echt verstand hebben de mensen die heilige wetenschap beoefenen: wetenschap om de Schepper en Verlosser Jezus Christus te eren. Dan hoeven we niet alles te weten. Dan kun je dingen ook laten liggen voor de onbegrijpelijke wijsheid van God. Dan draagt alles wat je weet bij aan de grootheid van God. Kennis zonder de geloofskennis van Christus is dan nog grote dwaasheid. Werkelijke wijsheid begint in het aanbidden van de HEERE, ware wetenschap is waar gebogen wordt in liefdevol ontzag voor Gods Woord.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl