05 Augustus 2022
Een fontein
Een fontein

Want bij U is de fontein des levens;

— Psalm 36:10a

Misschien ben jij wel eens in de tuin van paleis Het Loo in Apeldoorn geweest. Midden in die tuin zie je een fontein. Een fontein die steeds dóórgaat, om heerlijk fris water omhoog te spuiten. Niet met kleine beetjes, maar in een geweldige overvloed! Datzelfde beeld gebruikt de Heilige Geest in deze Bijbeltekst om jou de overvloed van Gods genade voor zondaren in de Heere Jezus te verkondigen. Wat hebben wij die fontein nodig! Want ons hart is óók een fontein. Een fontein van zonde, die ook steeds dóórgaat. En wat we ook proberen om zélf die fontein te stoppen, het is radicaal onmogelijk. Heb jij dat ook al ontdekt? Dan ga je met David bidden om het werk van Gods Geest: herschep mijn hart, en reinig Gij, o Heere; die vuile bron van al mijn wanbedrijven (Ps. 51). Wat een wonder, dat er bij de Heere een fontein van léven is, voor zúlke mensen.  Luister eens: hoe groot de fontein van de zonde in jouw hart ook is, de kracht van de fontein van het Leven is altijd oneindig veel groter. Want het bloed van de Heere Jezus Christus is oneindig krachtig. Het reinigt ons werkelijk van álle zonden.

Wie je ook bent, je welkom bij Hem. Want Jezus roept: wie dorst heeft, die kome tot Mij, en drinke!

 

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl