19 Juli 2022
Nehemia naar de koning
Nehemia naar de koning

'... dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls.

— Nehemia 2: 1-10

Nehemia is schenker aan het hof van koning Arthasastha. Op het feest, dat de koning aanricht, moet hij voor de wijn zorgen. Maar het gezicht van Nehemia is alles behalve vrolijk. Dat is de koning niet van hem gewend. Hij vraagt wat er aan de hand is. 'Ben je misschien ziek, Nehemia?' Even aarzelt Nehemia of hij de koning moet vertellen, waarom hij zo droevig is. Toch doet hij het - al biddende tot de HEERE - . Daar is alleen hulp te verwachten. En de koning wordt niet boos, maar is Nehemia zelfs behulpzaam. Nehemia mag voor een bepaalde tijd naar Jeruzalem om orde op zaken te stellen. De koning geeft brieven mee voor de landvoogden en vorsten; dan weten zij tenminste dat hij toestemming heeft. Zo gaat Nehemia op reis om het goede voor zijn volk te zoeken. De stad moet verder opgebouwd worden, de poorten moeten zorgen voor veiligheid. Zo lijkt Nehemia hier een beetje op de Heere Jezus. Hij kwam zelfs uit de hoge hemel om het goede voor Zijn kinderen te zoeken. Wat is het goede voor jou? Veel geld, een mooi huis, een schitterende loopbaan in de maatschappij, gezondheid, kracht, vrijheid en veel voorspoed? Heb je er erg in dat deze 'goede' zaken allemaal voorbijgaan?

Maar de Heere Jezus wil jou het goede geven dat nooit vergaat. Dat zijn gaven die mee¬gaan tot in het eeuwige leven. Zijn liefde, Zijn vrede en de gemeenschap met God. Hij heeft gezegd: 'Want de Zoon des mensen is niet gekomen om de zielen van de mensen te verderven, maar om die te behouden (Lucas 9: 59)!'

Komt dan tot Hem, die vermoeid en belast bent en Hij zal je rust geven. En... 't Goed, dat nimmermeer vergaat,

 Zal Hij ongestoord verwerven (verdienen en uitdelen).

 En zijn Godgeheiligd zaad:

 Zal 't gezegend aard'rijk erven.  Ps. 25: 6  

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl