13 Augustus 2022
De vreze des HEEREN heeft een rijke vrucht
De vreze des HEEREN heeft een rijke vrucht

De gemeenten dan door geheel Judéa en Galiléa en Samaría hadden vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vreze des Heeren en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden vermenigvuldigd.

— Handelingen 9:31

We maken met de dagtekst van vandaag een sprong naar het Nieuwe Testament. We komen dan terecht in het volle leven van het dagelijkse christendom. En dat leven is in de vreze des HEEREN. De afgelopen dagen heb je verschillende dingen over de vreze des HEEREN gelezen. In de tekst van vandaag gaat het over de vrucht: vermenigvuldiging. Wanneer je Handelingen 6-9:31 leest, valt een lijn op. In Handelingen 6 en 7 lees je van Stefanus. Hij is de eerste christen die vanwege het geloof sterft. Daarna breekt in Hand 8 de vervolging tegen de christenen in Jeruzalem uit. Zo verspreid het christendom zich. Het lijden van de eerste christenen zorgt voor de verspreiding van het evangelie buiten Jeruzalem. Dat lijden is niet fijn. Maar de Heere gebruikt dit om te laten zien dat Zijn werk doorgaat. In de dagtekst zie je dat de eerst vervolgde gemeenten tot rust mogen komen: vrede. En dat de wandel in de vreze des HEEREN leidt tot vermenigvuldiging. Zo is het ook in jouw leven misschien niet altijd makkelijk om te wandelen in de vreze des HEEREN. Het geeft strijd van buiten en strijd van binnen. En toch is de uitkomst altijd goed. Vrede en vermenigvuldiging. Vrede is de innerlijke rust in het volbrachte werk van Christus en de zorg van God de Vader. Vermenigvuldiging is dat Hij een steeds belangrijkere plaats inneemt in je leven. En die vermenigvuldiging duurt tot op de dag van de wederkomst: dan zul je vol zijn van God.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl