28 Juli 2022
De Heere bouwt een huis
De Heere bouwt een huis

Zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

— 1 Petrus 2:5

Gisteren werd de levensvraag aan je hart gelegd. En….?

 

Vandaag denken we nog even door over de tekst. De Heere bouwt een huis. Een geestelijk huis. God bouwt een huis in deze wereld van levende stenen, dat zijn: gelovigen. Een geestelijk huis, namelijk een huis waar God met Zijn Geest en Woord woont en regeert. In de gemeente en in de harten van iedere gelovige in de gemeente. In 1 Korinthe 3: 16 zegt Paulus: “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?”.

Onvoorstelbaar! God woont met en door Zijn Geest in harten van mensen en maakt ze een tempel van God. Van Hemzelf. Die grote, oneindige Heere woont in het hart van een kleine en nietige zondaar, die Hijzelf levend heeft gemaakt. Daar kan je je vandaag toch alleen maar over verwonderen.

En wanneer de Heere met Zijn Geest in je hart woont en je een levende steen bent, hoor je bij het heilig priesterdom. Dat zei de Heere vroeger tegen Israël (Exodus 19). Nu zegt Hij het ook tegen heidenen. Jood en heiden worden zalig en beide gebouwd op de hoeksteen (Efeze 2:20).

 

Ben jij al zo’n priester? Apart gezet door de Heere. Wat doet een priester? Offeren. Bidden. Zegenen. Hier gaat het over offeren. Geestelijke offers. Dat is (Kanttekening): de Heere loven, bidden en liefde voor de naaste. In Jezus Christus geofferd en voor God aangenaam. Je mag jezelf toetsen

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl