11 Augustus 2022
De vreze des HEEREN is tevredenheid
De vreze des HEEREN is tevredenheid

Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat, en onrust daarbij.

— Spreuken 15:16

Wie de HEERE vreest, die heeft genoeg. Dat komt, omdat de godvrezende aan God genoeg heeft; en tegelijk nooit genoeg van Hem kan krijgen. Over dat laatste gaat het morgen. Over de geestelijke tevredenheid gaat het vandaag. Je leeft in een tijd en omgeving die sterk op het hier-en-nu gericht is. Het leven moet hier-en-nu gebeuren. Je moet het nu beleven, doen en maken, voordat het te laat is. Denk ook eens aan de slogan YOLO: je leeft maar één keer. In meer of mindere mate zijn de meeste mensen gericht op geld en goed. De tekst van vandaag zegt …dan een grote schat, en onrust daarbij. Het gaat in het slot van de tekst vooral om het woord onrust. In dat woord zit het woord rust. Augustinus heeft eens gezegd: onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U. Onrust is de afwezigheid van rust. Ten diepste blijven mensen onrustig totdat ze mogen weten dat ze met God verzoend zijn: verzoening met God brengt vrede. En het woord vrede zit in tevredenheid. Je hebt er dus niets aan dat je een grote schat- waar je die ook zoekt- bezit, zolang je door het bloed van Jezus Christus geen vrede met God hebt: dan kun je de hele wereld bezitten en toch onrustig. Maar wie vrede met God heeft, heeft genoeg: Hij kan na dit leven God ontmoeten en dus is alles in dit leven extra boven op de vrede met God.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl