14 Oktober 2022
Een gebed voor je ogen
Een gebed voor je ogen

Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien.

— Psalm 119:37a

Wat zie jij allemaal op één dag? Als je goede ogen gekregen hebt (en dat is niet vanzelfsprekend) zie je heel veel rondom je in het dagelijks leven. Mooie en goede dingen. Maar ook heel veel dingen die je willen aftrekken van de HEERE en Zijn dienst; die je tot zonde willen verleiden. Dat geldt eveneens voor alles wat je ziet op sociale media, YouTube en internet. Hoeveel uitnodigingen krijg jij elke dag om iets te zien? En leg jij dan ook de heilige geboden van God naast alle dingen die je te zien krijgt?

 

Onze ogen geven toegang tot ons hart. Dat weet de duivel maar al te goed. Toen hij Adam en Eva tot zonde verleidde, liet hij hen daarom zien hoe aantrekkelijk de vruchten van de verboden boom eruit zagen. En de zondeval begon daarom met die éne verlangende blik van Eva, nog vóórdat ze ervan at.

 

Wie de HEERE kent en liefheeft, gaat de zonde haten. Daarom word je soms bang van je eigen ogen. Omdat je weet dat je daardoor soms zo gemakkelijk in zonden valt. Omdat je weet hoeveel verdriet je daarmee de HEERE doet. Terwijl Hij zo heilig, genadig en goed is. Herken je dat? Dan begrijp je ook de dichter van het gebed in deze tekst. Hij bidt: ‘O God, bewaar er mij voor om dingen te zien die mij tot zonde tegen U verleiden.’ Het spreekt voor zich dat je dan ook alle mogelijkheden om zonden te zien zoveel mogelijk vermijdt. Neem je dit gebed mee deze dag in? God verhoort het; om Jezus’ wil!

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl