21 November 2022
Het belang van het gebed
Het belang van het gebed

7. Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. 

— Mattheüs 7: 7-8

Monica is een van de bekendste vrouwen uit de kerkgeschiedenis. Ze leefde in de vierde eeuw na Christus. Ze was de moeder van Augustinus. Ze was een bekeerde vrouw en een biddende moeder. Toen haar zoon  Augustinus – kind van een christelijke moeder en een ongelovige Romeinse ambtenaar – de wereld introk, bleef moeder Monica voor hem bidden. Ze begeerde niets liever dan de bekering van haar zoon. Daarom hield ze niet op met bidden en smeken tot God.Eenmaal klaagde ze haar nood bij Ambrosius, de bisschop van Milaan. Hij gaf haar toen dat bekende antwoord: ‘Waarlijk, een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan.’ Haar gebed werd ook verhoord. Haar zoon kwam tot bekering. Hierin zien we, wat een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag.Niet voor niets kennen de Joden de uitdrukking: ‘Degene die bidt in huis, die omringt dat huis met een muur, die sterker is dan ijzer.’  Het gebed is een krachtig wapen in de strijd tegen de duivel en de zondige verleidingen.  In de dagen van de Heere Jezus baden de Joden driemaal per dag: het ochtendgebed, het middaggebed en het avondgebed.Over het gebed wordt ook dikwijls gesproken in het boek Handelingen:

1. Van de eerste christenen lezen we dat ze volhardende waren in de gebeden (Hand. 2: 42).

2. In Jeruzalem werden zeven diakenen aangesteld, zodat de ouderlingen zich volledig konden wijden aan de gebeden en de bediening des Woords (Hand. 6: 4).

3. Terwijl Petrus in de gevangenis zat, kwam de gemeente samen voor een bidstond (Hand. 12: 5).Het gebed is eigen aan de christelijke gemeente.  Het gebed is eigen aan het geloof. Hoe staat het met jouw gebedsleven? Een leven zonder gebed is een leven zonder God. Daarentegen een leven met God is wel een biddend leven.

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl