19 November 2022
De rijke jongeman: alle dingen mogelijk bij God
De rijke jongeman: alle dingen mogelijk bij God

Zijn discipelen nu dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

— Mattheüs 19:26,27

Misschien dacht jij na het lezen van de geschiedenis van de rijke jongeling hetzelfde als de discipelen. Als iemand zó dicht bij zijn eeuwige redding kan komen, en toch nog verloren gaat, wie kan dan zalig worden? De jongeman bevond zich aan de voeten van de Heere Jezus. Die hoorde Zijn gebeden. Hij liet hem precies zien waar het bij hem op vast zat. En tóch ging hij verloren!

 

Wie kan dan zalig worden? De Heere Jezus wil ook op die vraag antwoord geven. Hij zegt stellig: ‘Bij de mensen is dat onmogelijk.’ Je kunt nooit, maar dan ook nooit, door eigen kracht zalig worden. Dan zul je altijd weer de verkeerde keuze maken. Dan ga je reddeloos verloren.

 

Maar bij God zijn alle dingen mogelijk! Dat is onze enige hoop.  Zou je erbij willen zijn? Leer dan van de rijke jongeling hoe het wel moet, en ook hoe het niet moet. Ga tot Christus, net als hij. Vraag Hem: wat moet ik doen om zalig te worden, net als hij. Laat je onderwijzen, net als hij. En dan: smeek of de Heere de onberouwelijke keuze in je hart wil werken om alles te verlaten om Zijns Naams wil, om Hem te volgen. Dan zul je het eeuwige leven beërven. Maar bedenk waarmee de Heere Jezus deze geschiedenis beëindigt: ‘Vele eersten zullen de laatste zijn, en vele laatsten de eersten.’

L. van der Tang

Door L. van der Tang

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl